۲ شهریور, ۱۳۹۸

دسته: فیزیوتراپی

فیزیوتراپی و علم مربوط به آن

  • 2 سال قبل
  • 0
  علم فیزیوتراپی براستی فیزیوتراپی چیست؟ وچه نوع علم ویابهتر است بگوییم چه نوع علومی است.زیرا این علم از ترکیم چند علم به وجود امده است. پس در ابتدا باید علم فیزیو تراپی راشناخت. این علم مجموعه اعمالی است که با حرکت های دقیق و نرمشهای از قبل مشخص شده روی بیماران ناتوان یا کمتوان […]
بستن این پنجره
بستن این پنجره